ทั้งหมด 9 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

ความเป็นธรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี อ.ตะกั่วป่า (จ.พังงา) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางนายสี ตำบลบางนายสี(5/198)x1,00025.25
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำเค็ม ตำบลบางม่วง(2/133)x1,00015.04
3สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (7/536)x1,00013.06
4ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองย่านยาวโรงพยาบาลตะกั่วป่า(2/240)x1,0008.33
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคึกคัก(1/226)x1,0004.42
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางใหญ่ ตำบลบางนายสี(0/157)x1,0000.00
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำตัว(0/40)x1,0000.00
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะคอเขา(0/4)x1,0000.00
9โรงพยาบาลบางไทร(0/54)x1,0000.00