ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

cut point quality(HL) อัตรา ประชากรอายุ 35ปี BMI ปกติ อ.เกาะยาว (จ.พังงา) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโล๊ะโป๊ะ(7/12)x10058.33