ทั้งหมด 3 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

เข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL) อัตราเบาหวานรายใหม่ อ.เกาะยาว (จ.พังงา) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรุใน(18/5,316)x100,000338.60
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะยาวใหญ่(8/2,743)x100,000291.65
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโล๊ะโป๊ะ(2/860)x100,000232.56