ทั้งหมด 10 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา อัตราเบาหวานรายใหม่ อ.เมืองพังงา (จ.พังงา) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะปันหยี(38/2,129)x100,0001784.88
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะไม้ไผ่(11/725)x100,0001517.24
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองแพรก(8/685)x100,0001167.88
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเตย(40/3,897)x100,0001026.43
5ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองพังงาโรงพยาบาลพังงา(101/10,901)x100,000926.52
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนบปริง(53/6,392)x100,000829.16
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตากแดด(24/3,139)x100,000764.57
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะเคี่ยม ตำบลบางเตย(24/3,158)x100,000759.97
9โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะหมากน้อย(10/1,449)x100,000690.13
10โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำน้ำผุด(29/4,475)x100,000648.04