ทั้งหมด 9 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

cut point quality(HL) อัตราอปท. ที่ผ่านการประเมิน EHA ระดับเกียรติบัตร อย่างน้อย 1 ประเด็นงาน อ.เหนือคลอง (จ.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1เทศบาลตำบล เหนือคลอง(0/1)x1000.00
2องค์การบริหารส่วนตำบล เหนือคลอง(0/1)x1000.00
3องค์การบริหารส่วนตำบล คลองขนาน(0/1)x1000.00
4องค์การบริหารส่วนตำบล ตลิ่งชัน(0/1)x1000.00
5องค์การบริหารส่วนตำบล ปกาสัย(0/1)x1000.00
6องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยยูง(0/1)x1000.00
7องค์การบริหารส่วนตำบล เกาะศรีบอยา(0/1)x1000.00
8องค์การบริหารส่วนตำบล โคกยาง(0/1)x1000.00
9องค์การบริหารส่วนตำบล คลองเขม้า(0/1)x1000.00