ทั้งหมด 13 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา อัตราความดันโลหิตสูงรายใหม่ อ.เหนือคลอง (จ.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยคราม(31/3,307)x100,000937.41
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลิ่งชัน(27/2,931)x100,000921.19
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางผึ้ง(28/3,216)x100,000870.65
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนนกหว้า(11/1,359)x100,000809.42
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเสียด(36/4,950)x100,000727.27
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะศรีบอยา(14/2,001)x100,000699.65
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยมัด(25/3,597)x100,000695.02
8ศูนย์สุขภาพชุมชนเหนือคลอง(97/14,740)x100,000658.07
9โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองขนาน(37/5,918)x100,000625.21
10โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งประสาน(18/2,916)x100,000617.28
11โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาวง(35/5,841)x100,000599.21
12โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะจำ(16/3,283)x100,000487.36
13โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมกรวด(16/3,488)x100,000458.72