ทั้งหมด 4 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

เข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL) อัตราอปท. ที่ผ่านการประเมิน EHA ระดับพื้นฐานขึ้นไป อย่างน้อย 1 ประเด็นงาน อ.ปลายพระยา (จ.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1องค์การบริหารส่วนตำบล ปลายพระยา(0/1)x1000.00
2องค์การบริหารส่วนตำบล เขาต่อ(0/1)x1000.00
3องค์การบริหารส่วนตำบล คีรีวง(0/1)x1000.00
4องค์การบริหารส่วนตำบล เขาเขน(0/1)x1000.00