ทั้งหมด 9 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

เข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL) อัตราอปท. ที่ผ่านการประเมิน EHA ระดับพื้นฐานขึ้นไป อย่างน้อย 1 ประเด็นงาน อ.คลองท่อม (จ.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1เทศบาลตำบล คลองท่อมใต้(0/1)x1000.00
2เทศบาลตำบล คลองพน(0/1)x1000.00
3เทศบาลตำบล คลองพนพัฒนา(0/1)x1000.00
4เทศบาลตำบล ทรายขาว(0/1)x1000.00
5องค์การบริหารส่วนตำบล คลองท่อมเหนือ(0/1)x1000.00
6องค์การบริหารส่วนตำบล พรุดินนา(0/1)x1000.00
7องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยน้ำขาว(0/1)x1000.00
8องค์การบริหารส่วนตำบล คลองท่อมใต้(0/1)x1000.00
9องค์การบริหารส่วนตำบล เพหลา(0/1)x1000.00