ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

เข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL) อัตรากลุ่มติดเตียง อ.เขาพนม (จ.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควน(3/305)x1000.98
2ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเขาพนม(6/859)x1000.70
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอตง(6/949)x1000.63
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะม่วงเอน(2/325)x1000.62
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยสาร(3/512)x1000.59
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเหรียง(4/808)x1000.50
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหน้าเขา(2/533)x1000.38
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดิน(0/349)x1000.00