ทั้งหมด 9 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

เข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL) อัตรากลุ่มติดสังคม อ.เขาพนม (จ.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะม่วงเอน(322/325)x10099.08
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยสาร(506/512)x10098.83
3ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเขาพนม(842/859)x10098.02
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดิน(342/349)x10097.99
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอตง(929/949)x10097.89
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกหาร(497/509)x10097.64
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหน้าเขา(519/533)x10097.37
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเหรียง(783/808)x10096.91
9โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควน(295/305)x10096.72