ทั้งหมด 7 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

การเข้าถึงระบบบริการ(HL) อัตราการคัดกรอง ADL อ.เขาพนม (จ.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกหาร(509/511)x10099.61
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอตง(949/954)x10099.48
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยสาร(512/515)x10099.42
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดิน(349/355)x10098.31
5ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเขาพนม(859/879)x10097.72
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหน้าเขา(533/546)x10097.62
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเหรียง(808/842)x10095.96