ทั้งหมด 5 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

ความเป็นธรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน อัตราอปท. ที่ผ่านการประเมิน EHA ระดับเกียรติบัตร อย่างน้อย 1 ประเด็นงาน อ.เมืองกระบี่ (จ.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1องค์การบริหารส่วนตำบล เขาคราม(0/1)x1000.00
2องค์การบริหารส่วนตำบล คลองประสงค์(0/1)x1000.00
3องค์การบริหารส่วนตำบล ทับปริก(0/1)x1000.00
4องค์การบริหารส่วนตำบล ไสไทย(0/1)x1000.00
5องค์การบริหารส่วนตำบล เขาทอง(0/1)x1000.00