ทั้งหมด 4 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

cut point quality(HL) อัตราอปท. ที่ผ่านการประเมิน EHA ระดับเกียรติบัตร อย่างน้อย 1 ประเด็นงาน อ.เมืองกระบี่ (จ.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1เทศบาลเมือง กระบี่(1/1)x100100.00
2เทศบาลตำบล กระบี่น้อย(1/1)x100100.00
3องค์การบริหารส่วนตำบล อ่าวนาง(1/1)x100100.00
4องค์การบริหารส่วนตำบล หนองทะเล(1/1)x100100.00