ทั้งหมด 6 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

เข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL) ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 20 ปี มีทารกแรกคลอดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อ.เฉลิมพระเกียรติ (จ.นครศรีธรรมราช) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าหวาย ตำบลเชียรเขา(1/1)x100100.00
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนหลวง ตำบลสวนหลวง(3/3)x100100.00
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระเพลง ตำบลทางพูน(5/5)x100100.00
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกคราม ตำบลทางพูน(1/1)x100100.00
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนตรอ(6/7)x10085.71
6โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ(5/6)x10083.33