ทั้งหมด 2 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

cut point quality(HL) อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี อ.เฉลิมพระเกียรติ (จ.นครศรีธรรมราช) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนตรอ(6/145)x1,00041.38
2โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ(6/160)x1,00037.50