ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

ความเป็นธรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน อัตรากลุ่มติดสังคมอายุ 74 ปี อ.ทุ่งใหญ่ (จ.นครศรีธรรมราช) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหน้าเขา ตำบลทุ่งสัง(7/7)x100100.00
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังหิน ตำบลทุ่งสัง(6/6)x100100.00
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่(30/30)x100100.00
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสม็ดจวน ตำบลกุแหระ(2/2)x100100.00
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวควน ตำบลปริก(26/26)x100100.00
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเพรียง ตำบลบางรูป(13/13)x100100.00
7โรงพยาบาลทุ่งใหญ่(36/36)x100100.00
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลปริก(33/34)x10097.06