ทั้งหมด 11 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

เข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL) อัตรากลุ่มติดสังคม อ.ทุ่งใหญ่ (จ.นครศรีธรรมราช) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวควน ตำบลปริก(746/754)x10098.94
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งใหญ่(610/620)x10098.39
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่(658/669)x10098.36
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสม็ดจวน ตำบลกุแหระ(347/353)x10098.30
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังหิน ตำบลทุ่งสัง(274/280)x10097.86
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเพรียง ตำบลบางรูป(568/583)x10097.43
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลปริก(948/978)x10096.93
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหน้าเขา ตำบลทุ่งสัง(376/391)x10096.16
9โรงพยาบาลทุ่งใหญ่(1,362/1,425)x10095.58
10โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนฝามี ตำบลกรุงหยัน(1,033/1,081)x10095.56
11โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคงคาเลียบ ตำบลกุแหระ(419/445)x10094.16