ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

การเข้าถึงระบบบริการ(HL) อัตราการคัดกรอง ADL อ.ทุ่งใหญ่ (จ.นครศรีธรรมราช) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวควน ตำบลปริก(754/1,237)x10060.95