ทั้งหมด 14 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

cut point quality(HL) อัตราผู้สูงอายุติดเตียงอายุ 74 ปี อ.ชะอวด (จ.นครศรีธรรมราช) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามแยก ตำบลชะอวด(0/14)x1000.00
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนางหลง ตำบลนางหลง(0/31)x1000.00
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแหยง ตำบลเขาพระทอง(0/7)x1000.00
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาพระทอง ตำบลเขาพระทอง(0/21)x1000.00
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนหนองหงษ์(0/30)x1000.00
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไม้เสียบ ตำบลเกาะขันธ์(0/49)x1000.00
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขอนหาด ตำบลขอนหาด(0/22)x1000.00
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนเงิน ตำบลบ้านตูล(0/28)x1000.00
9โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสพานีอนามัยตำบลวังอ่าง(บ้านหน้าควนหรั่ง) หมู่ที่ 4 ตำบลวังอ่าง(0/17)x1000.00
10โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวถนน ตำบลเคร็ง(0/32)x1000.00
11โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาลำปะ ตำบลท่าประจะ(0/19)x1000.00
12โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนสมบูรณ์ ท่าประจะ(0/18)x1000.00
13โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่เนิน ตำบลท่าเสม็ด(0/25)x1000.00
14โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุบัว ตำบลนางหลง(0/12)x1000.00