ทั้งหมด 3 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

cut point quality(HL) อัตราผู้สูงอายุติดเตียงอายุ 74 ปี อ.ชะอวด (จ.นครศรีธรรมราช) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตรอกแค ตำบลขอนหาด(2/17)x10011.76
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนชิง ตำบลเคร็ง(1/15)x1006.67
3โรงพยาบาลชะอวด(1/42)x1002.38