ทั้งหมด 2 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

ความเป็นธรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน อัตรากลุ่มติดสังคมอายุ 74 ปี อ.ชะอวด (จ.นครศรีธรรมราช) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลชะอวด(38/42)x10090.48
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตรอกแค ตำบลขอนหาด(15/17)x10088.24