ทั้งหมด 14 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

cut point quality(HL) อัตรากลุ่มติดสังคมอายุ 74 ปี อ.ชะอวด (จ.นครศรีธรรมราช) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามแยก ตำบลชะอวด(14/14)x100100.00
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนางหลง ตำบลนางหลง(31/31)x100100.00
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแหยง ตำบลเขาพระทอง(7/7)x100100.00
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาพระทอง ตำบลเขาพระทอง(21/21)x100100.00
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนหนองหงษ์(30/30)x100100.00
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขอนหาด ตำบลขอนหาด(22/22)x100100.00
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสพานีอนามัยตำบลวังอ่าง(บ้านหน้าควนหรั่ง) หมู่ที่ 4 ตำบลวังอ่าง(17/17)x100100.00
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวถนน ตำบลเคร็ง(32/32)x100100.00
9โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาลำปะ ตำบลท่าประจะ(19/19)x100100.00
10โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนสมบูรณ์ ท่าประจะ(18/18)x100100.00
11โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่เนิน ตำบลท่าเสม็ด(25/25)x100100.00
12โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุบัว ตำบลนางหลง(12/12)x100100.00
13โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไม้เสียบ ตำบลเกาะขันธ์(48/49)x10097.96
14โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนเงิน ตำบลบ้านตูล(27/28)x10096.43