ทั้งหมด 16 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา อัตรากลุ่มติดเตียง อ.ชะอวด (จ.นครศรีธรรมราช) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลชะอวด(9/923)x1000.98
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตรอกแค ตำบลขอนหาด(3/394)x1000.76
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามแยก ตำบลชะอวด(3/397)x1000.76
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนชิง ตำบลเคร็ง(3/431)x1000.70
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนางหลง ตำบลนางหลง(6/907)x1000.66
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสพานีอนามัยตำบลวังอ่าง(บ้านหน้าควนหรั่ง) หมู่ที่ 4 ตำบลวังอ่าง(7/1,152)x1000.61
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาพระทอง ตำบลเขาพระทอง(3/605)x1000.50
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนเงิน ตำบลบ้านตูล(5/1,025)x1000.49
9โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขอนหาด ตำบลขอนหาด(3/658)x1000.46
10โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่เนิน ตำบลท่าเสม็ด(3/689)x1000.44
11โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไม้เสียบ ตำบลเกาะขันธ์(6/1,427)x1000.42
12โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนสมบูรณ์ ท่าประจะ(2/473)x1000.42
13โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวถนน ตำบลเคร็ง(3/782)x1000.38
14โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุบัว ตำบลนางหลง(1/354)x1000.28
15โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาลำปะ ตำบลท่าประจะ(1/575)x1000.17
16โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแหยง ตำบลเขาพระทอง(0/305)x1000.00