ทั้งหมด 7 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

ความเป็นธรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน อัตราผู้สูงอายุติดเตียงอายุ 74 ปี อ.พิปูน (จ.นครศรีธรรมราช) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกะทูนเหนือ ตำบลกะทูน(0/14)x1000.00
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากจัง ตำบลกะทูน(0/17)x1000.00
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากระแนะ เขาพระ(0/14)x1000.00
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งนาใหม่ ตำบลยางค้อม(0/4)x1000.00
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังวัว ตำบลควนกลาง(0/26)x1000.00
6โรงพยาบาลพิปูน(0/9)x1000.00
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อน้ำร้อน(0/19)x1000.00