ทั้งหมด 4 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา อัตรากลุ่มติดเตียง อ.พิปูน (จ.นครศรีธรรมราช) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา(26/912)x1002.85
2โรงพยาบาลพิปูน(13/501)x1002.59
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อน้ำร้อน(8/556)x1001.44
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากระแนะ เขาพระ(4/307)x1001.30