ทั้งหมด 3 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

เข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL) อัตรากลุ่มติดเตียง อ.พิปูน (จ.นครศรีธรรมราช) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกะทูนเหนือ ตำบลกะทูน(3/494)x1000.61
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังวัว ตำบลควนกลาง(1/720)x1000.14
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งนาใหม่ ตำบลยางค้อม(0/269)x1000.00