ทั้งหมด 6 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา อัตรากลุ่มติดสังคม อ.พิปูน (จ.นครศรีธรรมราช) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังวัว ตำบลควนกลาง(718/720)x10099.72
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อน้ำร้อน(543/556)x10097.66
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกะทูนเหนือ ตำบลกะทูน(481/494)x10097.37
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากจัง ตำบลกะทูน(546/561)x10097.33
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากระแนะ เขาพระ(296/307)x10096.42
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งนาใหม่ ตำบลยางค้อม(259/269)x10096.28