ทั้งหมด 7 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

ความเป็นธรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน อัตราผู้สูงอายุติดเตียงอายุ 74 ปี อ.พรหมคีรี (จ.นครศรีธรรมราช) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรหมโลก ตำบลพรหมโลก(0/12)x1000.00
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเสน ตำบลบ้านเกาะ(0/29)x1000.00
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำแคบ ตำบลอินคีรี(0/10)x1000.00
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสร้าง ตำบลอินคีรี(0/6)x1000.00
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้ายคู ตำบลทอนหงส์(0/22)x1000.00
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไม้เรียง ตำบลนาเรียง(0/22)x1000.00
7โรงพยาบาลพรหมคีรี(0/26)x1000.00