ทั้งหมด 7 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

เข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL) อัตรากลุ่มติดสังคม อ.พรหมคีรี (จ.นครศรีธรรมราช) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสร้าง ตำบลอินคีรี(215/216)x10099.54
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเสน ตำบลบ้านเกาะ(758/762)x10099.48
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนคา ตำบลทอนหงส์(874/883)x10098.98
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไม้เรียง ตำบลนาเรียง(762/771)x10098.83
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำแคบ ตำบลอินคีรี(382/393)x10097.20
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้ายคู ตำบลทอนหงส์(698/725)x10096.28
7โรงพยาบาลพรหมคีรี(738/778)x10094.86