ทั้งหมด 2 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Risk

การเข้าถึงระบบบริการ(HL) อัตราการคัดกรอง ADL อ.พรหมคีรี (จ.นครศรีธรรมราช) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลพรหมคีรี(778/1,052)x10073.95
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสร้าง ตำบลอินคีรี(216/359)x10060.17