ทั้งหมด 24 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

ความเป็นธรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน อัตรากลุ่มติดสังคมอายุ 74 ปี อ.เมืองนครศรีธรรมราช (จ.นครศรีธรรมราช) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางกระบือ ตำบลท่าไร่(9/9)x100100.00
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางจาก ตำบลบางจาก(21/21)x100100.00
3สถานีอนามัยบ้านปากพูน ตำบลปากพูน(42/42)x100100.00
4สถานีอนามัยบ้านศาลาบางปู ตำบลปากพูน(32/32)x100100.00
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาวง ตำบลท่าชัก(26/26)x100100.00
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากพญา ตำบลท่าชัก(12/12)x100100.00
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพังสิงห์ ตำบลท่าเรือ(31/31)x100100.00
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช้าง ตำบลท่าเรือ(11/11)x100100.00
9โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหนอน ตำบลท่าเรือ(10/10)x100100.00
10โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ(4/4)x100100.00
11โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางใหญ่ ตำบลบางจาก(25/25)x100100.00
12โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยวนแหล ตำบลโพธิ์เสด็จ(36/36)x100100.00
13โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดมุขธารา ตำบลปากนคร(22/22)x100100.00
14โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกข่อย ตำบลปากนคร(30/30)x100100.00
15โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลายท่า ตำบลนาทราย(24/24)x100100.00
16โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านย่านซื่อ ตำบลกำแพงเซา(53/53)x100100.00
17โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะม่วงสองต้น ตำบลมะม่วงสองต้น(20/20)x100100.00
18โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งโหนด ตำบลนาเคียน(21/21)x100100.00
19โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกทึง ตำบลท่างิ้ว(14/14)x100100.00
20โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่างาม ตำบลท่างิ้ว(9/9)x100100.00
21โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช(2/2)x100100.00
22โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองหัวทะเล ต.นาเคียน(22/23)x10095.65
23โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่ายาง ตำบลท่างิ้ว(21/22)x10095.45
24โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไม้แดง ตำบลท่าเรือ(37/39)x10094.87