ทั้งหมด 22 ผลลัพธ์

รายชื่ออำเภอ Success

ความเท่าเทียมด้านเข้าถึงระบบบริการ อัตราการคัดกรอง ADL อ.เมืองนครศรีธรรมราช (จ.นครศรีธรรมราช) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#หน่วยบริการ(A/B)xRผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านย่านซื่อ ตำบลกำแพงเซา(1,899/1,900)x10099.95
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกทึง ตำบลท่างิ้ว(471/472)x10099.79
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองหัวทะเล ต.นาเคียน(763/765)x10099.74
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลายท่า ตำบลนาทราย(957/960)x10099.69
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดมุขธารา ตำบลปากนคร(805/809)x10099.51
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยวนแหล ตำบลโพธิ์เสด็จ(984/989)x10099.49
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไม้แดง ตำบลท่าเรือ(1,047/1,056)x10099.15
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว ตำบลไชยมนตรี(1,080/1,091)x10098.99
9โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางใหญ่ ตำบลบางจาก(680/687)x10098.98
10โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหนอน ตำบลท่าเรือ(356/360)x10098.89
11สถานีอนามัยบ้านปากพูน ตำบลปากพูน(1,208/1,227)x10098.45
12โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางจาก ตำบลบางจาก(1,050/1,084)x10096.86
13โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่างาม ตำบลท่างิ้ว(513/530)x10096.79
14โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากพญา ตำบลท่าชัก(360/372)x10096.77
15โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่ายาง ตำบลท่างิ้ว(643/665)x10096.69
16โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะม่วงสองต้น ตำบลมะม่วงสองต้น(706/737)x10095.79
17สถานีอนามัยบ้านศาลาบางปู ตำบลปากพูน(1,146/1,198)x10095.66
18โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งโหนด ตำบลนาเคียน(696/730)x10095.34
19โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากนคร ตำบลท่าไร่(621/661)x10093.95
20โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช้าง ตำบลท่าเรือ(254/271)x10093.73
21โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาวง ตำบลท่าชัก(752/806)x10093.30
22โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกข่อย ตำบลปากนคร(948/1,026)x10092.40