ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

อปท.ยอดเยี่ยม

จ.ชุมพร ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#อำเภออปท.HL
1เมืองชุมพรทต.บางลึก
2ท่าแซะอบต.รับร่อ
3ปะทิวทต.มาบอำมฤต
4หลังสวนทม.หลังสวน
5ละแมอบต.ละแม
6พะโต๊ะอบต.ปากทรง
7สวีอบต.ครน
8ทุ่งตะโกอบต.ช่องไม้แก้ว