ทั้งหมด 18 ผลลัพธ์

อปท.ยอดเยี่ยม

จ.สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#อำเภออปท.HL
1เมืองสุราษฎร์ธานีทต.วัดประดู่
2กาญจนดิษฐ์ทต.ช้างซ้าย
3ดอนสักทม.ดอนสัก
4เกาะสมุยทน.เกาะสมุย
5เกาะพะงันทต.เพชรพะงัน
6ไชยาอบต.เลม็ด
7ท่าชนะอบต.สมอทอง
8คีรีรัฐนิคมอบต.บ้านทำเนียบ
9บ้านตาขุนอบต.พะแสง
10พนมอบต.ต้นยวน
11ท่าฉางทต.ท่าฉาง
12บ้านนาเดิมทต.บ้านนา
13เคียนซาทต.เคียนซา
14เวียงสระทต.ทุ่งหลวง
15พระแสงอบต.สินปุน
16พุนพินอบต.ตะปาน
17ชัยบุรีอบต.ชัยบุรี
18วิภาวดีอบต.ตะกุกใต้