ทั้งหมด 3 ผลลัพธ์

อปท.ยอดเยี่ยม

จ.ภูเก็ต ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#อำเภออปท.HL
1เมืองภูเก็ตทน.ภูเก็ต
2กะทู้ทม.ป่าตอง
3ถลางทต.เชิงทะเล