ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

อปท.ยอดเยี่ยม

จ.พังงา ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#อำเภออปท.HL
1เมืองพังงาอบต.นบปริง
2เกาะยาวอบต.เกาะยาวน้อย
3กะปงอบต.เหล
4ตะกั่วทุ่งอบต.ถ้ำ
5ตะกั่วป่าทต.บางนายสี
6คุระบุรีอบต.บางวัน
7ทับปุดอบต.บ่อแสน
8ท้ายเหมืองอบต.นาเตย