ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

อปท.ยอดเยี่ยม

จ.กระบี่ ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#อำเภออปท.HL
1เมืองกระบี่อบต.ไสไทย
2เขาพนมอบต.สินปุน
3เกาะลันตาอบต.เกาะกลาง
4คลองท่อมอบต.พรุดินนา
5อ่าวลึกอบต.คลองหิน
6ปลายพระยาทต.ปลายพระยา
7ลำทับอบต.ดินอุดม
8เหนือคลองอบต.ห้วยยูง