ทั้งหมด 2 ผลลัพธ์

ตัวบงชี้ความสำเร็จ(รายละเอียด)

จ.ชุมพร ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#ประเด็นกลุ่มตัวบ่งชี้ตัวบงชี้ความสำเร็จpoint
1HLพัฒนาอย่างต่อเนื่องอัตรา ประชากรอายุ 35ปี BMI ปกติ3
2Empowermentcut point qualityอัตรา ประชากรอายุ 35ปี BMI ปกติ5