ทั้งหมด 2 ผลลัพธ์

ตัวบงชี้ความสำเร็จ(รายละเอียด)

จ.ชุมพร ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#ประเด็นกลุ่มตัวบ่งชี้ตัวบงชี้ความสำเร็จpoint
1HLพัฒนาอย่างต่อเนื่องร้อยละเด็กอายุ 42 เดือน สูงดีสมส่วน3
2Empowermentcut point qualityร้อยละเด็กอายุ 42 เดือน สูงดีสมส่วน5