ทั้งหมด 2 ผลลัพธ์

ตัวบงชี้ความสำเร็จ(รายละเอียด)

จ.ชุมพร ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#ประเด็นกลุ่มตัวบ่งชี้ตัวบงชี้ความสำเร็จpoint
1HLพัฒนาอย่างต่อเนื่องร้อยละเด็ก 3 ปีปราศจากฟันน้ำนมผุ(caries free)3
2Empowermentcut point qualityร้อยละเด็ก 3 ปีปราศจากฟันน้ำนมผุ(caries free)3