ทั้งหมด 2 ผลลัพธ์

ตัวบงชี้ความสำเร็จ(รายละเอียด)

จ.ภูเก็ต ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#ประเด็นกลุ่มตัวบ่งชี้ตัวบงชี้ความสำเร็จpoint
1HLเข้าถึงระบบบริการอัตราการคัดกรอง ADL3
2PHB/DHBความเท่าเทียม ในการเข้าถึงบริการอัตราการคัดกรอง ADL3