ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

รพ.สต.ยอดเยี่ยม

จ.ชุมพร ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#อำเภอหน่วยบริการHL
1เมืองชุมพรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางลึก
2ท่าแซะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพันวาล
3ปะทิวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทะเลทรัพย์
4หลังสวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาชก
5ละแมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง
6พะโต๊ะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านในโหมง ตำบลพระรักษ์
7สวีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลครน
8ทุ่งตะโกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับช้าง