ทั้งหมด 5 ผลลัพธ์

รพ.สต.ยอดเยี่ยม

จ.ระนอง ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#อำเภอหน่วยบริการHL
1เมืองระนองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาดทรายดำ ตำบลหงาว
2ละอุ่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลละอุ่นใต้
3กะเปอร์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเบน ตำบลม่วงกลวง
4กระบุรีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางใหญ่
5สุขสำราญโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลกำพวน