ทั้งหมด 18 ผลลัพธ์

รพ.สต.ยอดเยี่ยม

จ.สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#อำเภอหน่วยบริการHL
1เมืองสุราษฎร์ธานีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกุ้ง
2กาญจนดิษฐ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสระ
3ดอนสักโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนางกำ ตำบลดอนสัก
4เกาะสมุยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างทอง
5เกาะพะงันโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใต้
6ไชยาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียง
7ท่าชนะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประสงค์
8คีรีรัฐนิคมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง
9บ้านตาขุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชี่ยวหลาน - ไกรสร
10พนมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองพี่น้อง
11ท่าฉางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสวียด
12บ้านนาเดิมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยใหญ่
13เคียนซาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสี่แยกคลองศิลา
14เวียงสระโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขานิพันธ์
15พระแสงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนมหาชัย ตำบลสินปุน
16พุนพินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเตย
17ชัยบุรีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยบุรี
18วิภาวดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองใส