ทั้งหมด 3 ผลลัพธ์

รพ.สต.ยอดเยี่ยม

จ.ภูเก็ต ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#อำเภอหน่วยบริการHL
1เมืองภูเก็ตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรัษฎา
2กะทู้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะทู้
3ถลางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพารา