ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

รพ.สต.ยอดเยี่ยม

จ.พังงา ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#อำเภอหน่วยบริการHL
1เมืองพังงาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนบปริง
2เกาะยาวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรุใน
3กะปงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช้างเชื่อ ตำบลเหล
4ตะกั่วทุ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหล่อยูง
5ตะกั่วป่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางนายสี ตำบลบางนายสี
6คุระบุรีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางติบ
7ทับปุดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเหรียง
8ท้ายเหมืองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งดอน ตำบลบางทอง