ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

รพ.สต.ยอดเยี่ยม

จ.กระบี่ ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#อำเภอหน่วยบริการHL
1เมืองกระบี่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองม่วง
2เขาพนมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะม่วงเอน
3เกาะลันตาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาทุ่งกลาง
4คลองท่อมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุดินนา
5อ่าวลึกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเจริญ
6ปลายพระยาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา
7ลำทับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสม็ดจวน
8เหนือคลองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนนกหว้า