ทั้งหมด 7 ผลลัพธ์

สถานการณ์สุขภาพ(HL) อ.ละอุ่น (จ.ระนอง)

อ.ละอุ่น (จ.ระนอง)
ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#ตำบลMCHวัยเรียนวัยรุ่นวัยทำงานผู้สูงอายุสิ่งแวดล้อมค่าเฉลี่ยระดับ
1บางแก้ว4454554.505
2ในวงเหนือ4355554.505
3ในวงใต้3455554.505
4ละอุ่นเหนือ5454534.335
5บางพระเหนือ4455534.335
6ละอุ่นใต้4353554.174
7บางพระใต้4224553.674

วันที่ประมวลผล :: 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562


ระดับ 5 ร้อยละ 84 ขึ้นไป | ระดับ 4 ร้อยละ 70 ขึ้นไป | ระดับ 3 ร้อยละ 50 ขึ้นไป | ระดับ 2 ร้อยละ 35 ขึ้นไป | ระดับ 1 น้อยกว่าร้อยละ 35
ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์

ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#อำเภอMCHวัยเรียนวัยรุ่นวัยทำงานผู้สูงอายุสิ่งแวดล้อมค่าเฉลี่ยระดับ
1ละอุ่น4345534.004

วันที่ประมวลผล :: 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562


ระดับ 5 ร้อยละ 84 ขึ้นไป | ระดับ 4 ร้อยละ 70 ขึ้นไป | ระดับ 3 ร้อยละ 50 ขึ้นไป | ระดับ 2 ร้อยละ 35 ขึ้นไป | ระดับ 1 น้อยกว่าร้อยละ 35