ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์

สถานการณ์สุขภาพ(HL) ต.บ่อแสน (อ.ทับปุด จ.พังงา)

ต.บ่อแสน (อ.ทับปุด จ.พังงา)
ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#ตำบลMCHวัยเรียนวัยรุ่นวัยทำงานผู้สูงอายุสิ่งแวดล้อมค่าเฉลี่ยระดับ
1บ่อแสน4444534.004

วันที่ประมวลผล :: 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562


ระดับ 5 ร้อยละ 84 ขึ้นไป | ระดับ 4 ร้อยละ 70 ขึ้นไป | ระดับ 3 ร้อยละ 50 ขึ้นไป | ระดับ 2 ร้อยละ 35 ขึ้นไป | ระดับ 1 น้อยกว่าร้อยละ 35