ทั้งหมด 4 ผลลัพธ์

สถานการณ์สุขภาพ(HL)

ต.นาเตย (อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา) Cluster แม่และเด็ก ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#ประเด็นคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1เข้าถึงระบบบริการ30.0016.8056.003
2เข้าใจในการแก้ปัญหา40.0030.0075.004
3พัฒนาอย่างต่อเนื่อง30.0022.0073.334
4Health Literacy100.0068.8068.803
ทั้งหมด 12 ผลลัพธ์

สถานการณ์สุขภาพ(HL)

ต.นาเตย (อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา) Cluster แม่และเด็ก ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#ประเด็นกลุ่มตัวบงชี้ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ(A/B)xR*เป้าหมายผลงานX̅ เขตSD เขต-2SD-1SD+1SD+2SDPointWeightT-Scoreนครกระบี่พังงาภูเก็ตสุราษฎร์ระนองชุมพรเขตประเทศ
1Health Literacyการเข้าถึงบริการคัดกรองภาวะเสี่ยงร้อยละหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์(47/55)x100>60.0085.4568.7510.4747.8058.2879.2289.6946.004.8074.1586.9780.0150.0667.6766.8579.2673.4474.37
2Health Literacyการเข้าถึงบริการคัดกรองภาวะเสี่ยงร้อยละ เด็ก 9,18,30,42,60 เดือน ได้รับการคัดกรอง พัฒนาการ(364/402)x100>90.0090.5583.3810.6762.0572.7294.05104.7136.003.6069.6488.1678.0856.7968.3890.7774.2872.9383.73
3Health Literacyการเข้าถึงบริการคัดกรองภาวะเสี่ยงร้อยละ เด็ก 9,18,30,42,60 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า(ครั้งแรก)(133/364)x100>20.0036.5422.089.383.3212.7031.4640.8446.004.8014.1044.8835.0419.9426.1529.3535.5826.5521.18
4Health Literacyการเข้าถึงบริการคัดกรองภาวะเสี่ยงร้อยละ เด็ก 0-5 ปี ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ(514/680)x100>90.0075.5990.463.9882.4986.4894.4598.4316.001.2089.3796.2196.0683.6889.6095.1891.6490.8690.66
5Health Literacyการเข้าถึงบริการคัดกรองภาวะเสี่ยงร้อยละเด็ก3-5 ปีได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก(158/313)x100>50.4868.9512.4044.1656.5681.3593.7426.002.4051.3882.7961.6544.7361.1356.5749.1957.9376.30
6Health Literacyการแก้ไขภาวะเสี่ยงร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม(8/83)x100<7.009.646.511.259.007.755.264.02110.002.005.996.724.406.946.243.597.586.166.24
7Health Literacyการแก้ไขภาวะเสี่ยงร้อยละเ เด็ก9,18,30,42,60 เดือน มีพัฒนาการ สงสัย ล่าช้าได้รับการกระตุ้นติดตาม(133/133)x100>90.00100.0082.777.1168.5575.6689.8796.98510.0010.0067.4690.3686.4977.2679.9089.7782.4381.9186.10
8Health Literacyการแก้ไขภาวะเสี่ยงร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย(364/364)x100>85.00100.0091.781.0889.6190.6992.8693.94510.0010.0095.1395.0994.8295.3194.2296.6493.1494.7796.56
9Health Literacyการแก้ไขภาวะเสี่ยงร้อยละ เด็ก0-5ปี สูงดีสมส่วน(264/514)x100>57.0051.3648.922.1144.6946.8051.0353.14410.008.0046.6451.1850.7047.8546.7847.1545.8447.6044.71
10Health Literacycut point qualityร้อยละเด็ก 3 ปีปราศจากฟันน้ำนมผุ(caries free)(14/30)x100>54.0046.6763.3710.1043.1853.2873.4783.57210.004.0057.6363.9440.6073.7858.6045.8055.9158.4666.65
11Health Literacycut point qualityร้อยละเด็กอายุ 42 เดือน สูงดีสมส่วน(15/20)x100>75.0067.366.5954.1860.7773.9480.53410.008.0062.4674.2771.4573.8759.7270.2859.4465.030.00
12Health Literacycut point qualityร้อยละ เด็ก 42 เดือน มีพัฒนาการสมวัย(97/97)x100>100.0094.541.0592.4493.4995.5996.64510.0010.0094.9795.1192.8094.8594.1796.0693.8194.580.00
   Health Literacy           100.0068.80         

(Positive) 5 คะแนน :: มากกว่าหรือเท่ากับ +2SD | 4 คะแนน :: มากกว่าหรือเท่ากับ +1SD | 3 คะแนน :: มากกว่าหรือเท่ากับ -1SD | 2 คะแนน :: มากกว่าหรือเท่ากับ -2SD | 1 คะแนน :: น้อยกว่า -2SD
(Negative) 5 คะแนน :: น้อยกว่าหรือเท่ากับ +2SD | 4 คะแนน :: น้อยกว่าหรือเท่ากับ +1SD | 3 คะแนน :: น้อยกว่าหรือเท่ากับ -1SD | 2 คะแนน :: น้อยกว่าหรือเท่ากับ -2SD | 1 คะแนน :: มากกว่า -2SD